Home / News / “หมื่นคำถามกับ อะมิโน 10000”

“หมื่นคำถามกับ อะมิโน 10000”

ทำไมผู้หญิงอ้วนง่ายกว่าผู้ชาย ?

 

ผู้ชายจะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมากกว่าครับ ซึ่งฮอร์โมนนี้ช่วยเร่งการเผาผลาญพลังงานผู้ชายจึงเผาผลาญได้มากกว่า

นอกจากนี้ ผู้ชายยังมีมวลไขมันในร่างกายแค่ 15 % ซึ่งน้อยกว่าผู้หญิงที่มีมวลไขมัน 25 %