Home / News / หมื่นคำถามกับ Amino 10000 ?

หมื่นคำถามกับ Amino 10000 ?

โปรตีนจำเป็นแค่ไหนสำหรับผู้ออกกำลังกาย

 

ทุกครั้งที่เราออกกำลังกาย กล้ามเนื้อจะได้รับบาดเจ็บ ร่างกายจึงต้องการโปรตีนเพื่อซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอ

พร้อมทั้งช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวได้เร็ว ลดอาการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ และยังช่วยให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วครับ